Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Maz.
Szkoła podstawowoa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkoła
Sport
Zapobieganie nadwadze i otyłosci
BIP

"Mleko w szkole" i "Owoce w szkole"

Mleko w szkole W naszej szkole realizowane są europejskie programy "Mleko w szkole" i "Owoce w szkole". Uczniowie klas I-III otrzymują nieodpłatnie mleko oraz owoce i warzywa. Uczniowie klas IV-VI mleko.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rodzicu! Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów specjalnych potrzebach edukacyjnych. Więcej informacji znajduje się w publikacji
MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE.PORADNIK DLA RODZICOW UCZNIOW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
Dokument do pobrania

Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej.
„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.”
Projekt ten będzie realizowany w naszej szkole przez dwa lata ( 2013-2015).

Aktualności

Wrzesien

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1 września 2015r. o godzinie 9:00